Menu

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Dostawa
0,00 PLN Razem

Pokaż mój koszyk

Regulamin

1. Dane firmy

Essentials

ul. Słowików 28/2

41-943 Piekary Śląskie

www.zazzu.pl

NIP: 644-298-63-20

Regon: 240364495

MULTIBANK

87 1140 2017 0000 4602 0963 8166

 

2. Ceny

Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.zazzu.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

3. Realizacja zamówień

3.1. Termin realizacji od 2 do 21 dni w zależności od dostępności zamówionego towaru.

3.2. Towar, który posiadamy na stanie wysyłamy na drugi dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na podanym koncie.

3.3. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.zazzu.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Towary te oznaczone są jako sprzedane/niedostępne. Jednakże istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność takiego towaru.

3.4. W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu i zaksięgowaniu należności.

3.6. Sklep Internetowy www.zazzu.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy bądź opóźnienia po stronie Poczty Polskiej lub innego doręczyciela.

 

4. Składanie zamówień

Zamówienia można złożyć poprzez sklep internetowy (koszyk) lub drogą mailową (sklep@zazzu.pl).

 

5. Płatności

Przedpłata na konto po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

(W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia co przyspieszy identyfikację i realizację zamówienia)

 

5.1 Rabaty

Dla zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy www.zazzu.pl możliwe są następujące rabaty cenowe:

Zakup powyżej 300 zł – rabat w wysokości 5%

Zakup powyżej 400 zł – rabat w wysokości 6%

Zakup powyżej 500 zł – rabat w wysokości 8%

Zakup powyżej 600 zł – rabat w wysokości 10%

Rabaty nie obejmują kosztów wysyłki.

 

6. Reklamacje

6.1. Sklep Internetowy www.zazzu.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6.2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.zazzu.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

6.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.zazzu.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Reklamowany towar odsyłany jest na koszt Klienta.

6.5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy www.zazzu.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

 

7. Dane osobowe

7.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.zazzu.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.zazzu.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.zazzu.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.zazzu.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wzory, projekty oraz wymiary jak i nazwy oferowanych na stronie www.zazzu.pl produktów są zastrzeżone przez zazzu.pl. 

8.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.zazzu.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Towary te oznaczone są jako sprzedane/niedostępne. Jednakże istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność takiego towaru.

8.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.zazzu.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

8.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.zazzu.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.zazzu.pl.

8.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.zazzu.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

8.6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.zazzu.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2012r.

8.8. Sklep Internetowy www.zazzu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.zazzu.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.