Menu

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Dostawa
0,00 PLN Razem

Pokaż mój koszyk

  • pl
  • en

Regulamin

1. Dane firmy

ul. Słowików 28/2

41-943 Piekary Śląskie

zazzu.pl

NIP: 644-298-63-20

Regon: 240364495

MULTIBANK

 

2. Ceny

Ceny towarów znajdujących się w sklepie zazzu.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

3. Realizacja zamówień

3.1. Termin realizacji od 2 do 21 dni w zależności od dostępności zamówionego towaru.

3.2. Towar, który posiadamy na stanie wysyłamy na drugi dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na podanym koncie.

3.3. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego zazzu.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Towary te oznaczone są jako sprzedane/niedostępne. Jednakże istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność takiego towaru.

3.4. W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu i zaksięgowaniu należności.

3.6. Sklep Internetowy zazzu.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy bądź opóźnienia po stronie Poczty Polskiej lub innego doręczyciela.

 

4. Składanie zamówień

Zamówienia można złożyć poprzez sklep internetowy (koszyk) lub drogą mailową ([email protected]).

 

5. Płatności

Przedpłata na konto po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

(W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia co przyspieszy identyfikację i realizację zamówienia)

 

5.1 Rabaty

Dla zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy zazzu.pl możliwe są następujące rabaty cenowe:

Zakup powyżej 300 zł – rabat w wysokości 5%

Zakup powyżej 400 zł – rabat w wysokości 6%

Zakup powyżej 500 zł – rabat w wysokości 8%

Zakup powyżej 600 zł – rabat w wysokości 10%

Rabaty nie obejmują kosztów wysyłki.

 

6. Reklamacje

6.1. Sklep Internetowy zazzu.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6.2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy zazzu.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

6.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy zazzu.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Reklamowany towar odsyłany jest na koszt Klienta.

6.5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy zazzu.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

 

7. Dane osobowe

7.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym zazzu.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym zazzu.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy zazzu.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego zazzu.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wzory, projekty oraz wymiary jak i nazwy oferowanych na stronie zazzu.pl produktów są zastrzeżone przez zazzu.pl. 

8.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego zazzu.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Towary te oznaczone są jako sprzedane/niedostępne. Jednakże istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność takiego towaru.

8.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zazzu.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

8.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym zazzu.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym zazzu.pl.

8.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym zazzu.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

8.6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy zazzu.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2012r.

8.8. Sklep Internetowy zazzu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://zazzu.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.